Pusun tuloksia

MEJÄ
Muhos 24.5.2015, tuomari Olavi Nurmiranta
AVO 1 / 46
 p

Pusulle osoitetaan lähtömakaus, jota se nuuhkii. Ensimmäinen osuus mennään sopivaa vauhtia tarkasti. Makaus merkataan ja kulma tarkasti. Toisen osuuden lopulla Pusulla pieni tarkistuslenkki. Voimakas tuuli aiheuttaa toisen kulman lievän oikaisun, jolloin makaus jää merkkaamatta. Kolmas osuus hieman kaarrellen sorkalle, joka kiinnostaa.


MEJÄ
Hailuoto 17.5.2015, tuomari Ville Porthan
AVO 3 / 21p  

Pusulle annetaan hyvä ohjattu lähtö. Ensimmäinen osuus siksakataan jäljen päällä puolelta toiselle. Kulmalle saavuttaessa ohitetaan kyy, merkataan makaus ja käännytään seuraavalle osuudelle tarkasti. Osuuden puolivälissä iso vesialue, joka ei Pusua haittaa. Vesialue ylitetään hienosti ja jatketaan siksakkaavasti jäljen päällä. Noin 50 metriä ennen toista kulmaa ajaudutaan jäljeltä hirvenjälkien perässä kolmannen osuuden yli ensimmäiseen hukkaan. Toinen makaus ja kulma jää näin myös katsomatta. Pusulle osoitetaan uusi puhdas jälki, mutta hirvenjäljet vielä kiinnostavat toiseen hukkaan asti. Otetaan vielä uusi alku ja sorkka löytyykin pian. Sorkan Pusu tuo iloissaan ohjaajalle.


NÄY 

Raahe, 31.1.2015, tuomari Tiina Illukka
JUN
H


Kevytrakenteinen. Hyvä pää, ilme ja korvat. Luusto saisi olla vahvempi. Runko kaipaa voimaa. Selkälinja saisi olla parempi. Kiitettävästi kulmautunut. Liikkuu hyvin. Hyvä karva ja häntä.


MEJÄ
Pyhäntä, 17.8.2014, tuomari Toni Tunkkari
AVO 2 / 38
p

Koiralle osoitetaan alkumakuu, jonka osoittaa ja ampaisee innokkaaseen jäljestykseen. Jäljestää tarkasti jälkiuralla aina 2.osuuden puoliväliin kunnes metsäkanalinnun jätökset koira syö, rengastaa alueen mutta lopettaa jäljestämisen eikä lähde jatkamaan vaikka ohjaaja kannustaa kuinka. Palautetaan jäljelle ja loppu jatkuu kaadolle asti ja se osoitetaan nappaamalla sorkka suuhun. 1.kulman oikaisee parilla metrillä, mutta palaa merkkaamaan makauksen ja jatkaa jäljen suuntaisesti. 2.kulma tarkasti jälkiuralla, makaus merkaten.


NOU
Rovaniemi 10.8.2014, tuomari Pentti Åman
NOU 1

Sosiaalinen käyttäytyminen: normaali
Uimahalu: ui mielellään
Hakuinto: pitää intonsa koko suorituksen ajan
Noutohalu: spontaanit ylösotot
Nouto-ote: syvä ja pehmeä
Palauttaminen: suoraan ohjaajalleen käteen
Reagointi laukaukseen: rauhallinen
Itseluottamus ja aloitekyky: selvittää tehtävän
Yhteistyö: erinomainen
Yleisvaikutelma: varsin helposti tänään suoriutuu kaikista tehtävistä erinomaisella tavalla


MEJÄ
Siikalatva 3.8.2014, tuomari Helena Huhmarniemi
AVO 1 / 47
p

Riitta ohjaa Pusun tottuneesti jäljelle. Pusu jäljestää melko jälkitarkasti koko jäljen. Toisen osuuden lopulla tutkii tarkoin maastoa riistan jäljillä ilmeisesti, koska kolmannen osuuden alkupuolelta lähtee metso lentoon. Pusu ei sitä noteeraa. Ensimmäinen kulma tarkasti, makaus syödään. Toinen kulma samoin suoraviivaisesti kulma jäljestäen, makausta syödään vähän vähemmän.  Kolmannelta osuudelta suoraan sorkalle, mikä napataan suuhun. Hieno jäljestys Pusulta. Pari kehotusta se tarvitsee, jotta tehtävä pysyy selvillä loppuun asti.